10 עקרונות היסוד

reuveni pridan
reuveni pridan
הסיפור הישראלי
הסיפור הישראלי הוא מסמך היסוד של הבייס
הישראלי הגדול, שנכתב במשותף על ידי אלפי
פעילי תנועת הרבעון הרביעי, מכלל הקהילות
בחברה הישראלית.
הוא לא מייצג "ממוצע" של דעות - אלא משמש
כמסמך המאגד עקרונות בסיס משלימים, העומדים
ביחד כמכלול.
יש לך אומץ להיות חלק מבניית הסיפור הישראלי? בוא להיות חלק!
לכולנו יש אחריות משותפת על קיומה ושגשוגה של המדינה. גם אם יש מי שחש אחריות רק על קבוצת ההשתייכות שלו, עליו לדעת שאם לקבוצות אחרות לא יהיה טוב במדינה, אזי גם לקבוצה שלו לא יוכל להיות טוב.
השמירה על ביטחון ישראל היא זכות, עוד לפני היותה נטל. שלב ראשון בדרך לשוויון מלא בחלוקת הנטל הביטחוני והאזרחי עשוי להיות השתתפות בנטל, כדברי חכמי ישראל בשבח "הנושא בעול עם חבירו".
לכולנו אחריות משותפת לגורל המדינה ולכלל החברה הישראלית
1
מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ומגשימה את רעיון הציונות
2
מדינת ישראל היא הגשמה של הרעיון הציוני, והיא מדינת הלאום של העם היהודי. לצד היותו כורח הישרדותי, מהלך השיבה של העם היהודי לארצו הוא הגשמה של תפילות וכיסופים במשך אלפיים שנה לקיבוץ הגלויות. הציונות מבוססת על תפיסת עולם שמדגישה יוזמה והיערכות מתמדת לעתיד.
 
3
  1. ישראל היא מדינה יהודית, בעלת מאפיינים יהודיים במרחב הציבורי, והיא בית טבעי לעולם התורה והאמונה
שרשרת הדורות היהודית נמשכת והולכת כבר אלפי שנים, ומדינת ישראל היא חוליה חשובה בשרשרת זו. לעמנו העתיק יש היסטוריה וגורל משותפים, וגם ייעוד משותף – להיות מדינת מופת, אור לעמים, ולהשתתף בהגשמת האידיאל הנשגב של תיקון עולם, לאור חזונם של נביאי ישראל.
על מדינת ישראל להיות מרכז רוחני־יהודי מוביל. היא הבית הטבעי לעולם התורה ולאמונה היהודית, אשר היוו נדבך מרכזי בשמירה על קיומו של העם היהודי במשך אלפיים שנות גלות.
ישראל היא דמוקרטיה ליברלית, כלומר היא דמוקרטית בשיטת המשטר שלה ובערכים המשותפים לחברות דמוקרטיות אחרות, כגון שוויון, חירות, חופש ביטוי, כבוד האדם וזכויות אדם. לאזרחי ישראל
יש זכויות יסוד אשר לא ניתנות להפקעה.
ישראל היא דמוקרטיה ליברלית - גם בערכיה וגם בשיטת המשטר
4
השתלבותם של הערבים כחלק ממרקם החיים בישראל, הן מבחינת ביטחונם האישי, רווחתם, ותחושת השייכות שלהם, היא חלק ממשימת הדור שלנו, והאחריות לכך מוטלת על הרוב היהודי ועל החברה הערבית במשותף.
אזרחי ישראל הערבים הם שותפים מלאים ושווי זכויות במדינה
5
 על ישראל להיות מדינת מופת, מובילה עולמית בתחומי המדע, ההשכלה ואיכות החיים
6
עליה לשאוף להימנות על המדינות המובילות בעולם הן בתחום הערכי והן בכל הנוגע למדע, טכנולוגיה, השכלה ואיכות חיים, ולתפוס מקום מכובד בקהילה הבינלאומית. גם צמצום הפערים בין המרכז לפריפריה הוא אתגר ציוני.

למדינת ישראל יש מחויבות לכלל העם היהודי ולחיזוק הזיקה ההדדית בין אזרחי ישראל לאחיהם בתפוצות

מחויבות זו כוללת את הדאגה לחיזוק זיקתם של יהודי התפוצות לעם היהודי ולמדינת ישראל, ולחיזוק זיקתם של אזרחי ישראל לאחיהם שבגולה. הגיוון בעם היהודי הוא "לכתחילה", שכן השוני בין כוחות ומגזרים שונים תורם להעשרת הכלל, ובלבד שלצד הייחודיות יטופח גם המכנה המשותף לכולם.
7

על נבחרי הציבור להיות שליחים של
​​​​​​​ הציבור ולדאוג טובת כלל אזרחי המדינה


8
עקרון הייצוגיות ועקרון הממלכתיות משלימים זה את זה. נבחרי הציבור הנם השליחים של בוחריהם, ולצד זה, מי שממלא תפקיד ציבורי במדינת ישראל יראה את טובתם של כלל אזרחי המדינה כחובתו העליונה והראשונה.
9

על השירות הציבורי להיות מקצועי, ממלכתי, מגוון ומיישם את מדיניות הדרג הנבחר

נדבך מרכזי במדינה דמוקרטית הוא שירות ציבורי מקצועי, ממלכתי, מגוון ומחויב ליישום המדיניות של הממשלה הנבחרת, תוך שמירה והקפדה על החוק ועל התנהלות ציבורית תקינה.
10

השלום הוא אידיאל, ישראל חותרת לשלום עם שכנותיה

מדינת ישראל חותרת לשלום עם כל שכנותיה ומבקשת להביא לסיום את הסכסוך הישראלי־ערבי. הושטת היד לשלום אינה מותנית בתכנית מדינית זו או אחרת, או בהיתכנות של הגעה להסכמי שלום בזמן נתון, אלא היא בעלת ערך עצמי ומהווה חלק מן הזהות הישראלית והיהודית.
"

שרשרת הדורות היהודית נמשכת והולכת כבר
אלפי שנים, ומדינת ישראל היא חוליה חשובה
בשרשרת זו. לעמנו העתיק יש היסטוריה וגורל
משותפים, וגם ייעוד משותף - להיות מדינת מופת,
אור לעמים, ולהשתתף בהגשמת האידיאל הנשגב
של תיקון עולם, לאור חזונם של נביאי ישראל."
יש לך חברים שיתעניינו בסיפור הישראלי?
זה הזמן לשלוח להם